شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

محصولات

خاکورز مرکب

خاکورز مرکب ساقه سخت (دیسکدار) ، یکی از مهمترین ابزار در اجرای خاکورزی حفاظتی به شمار می رود . ساختمان این نوع خاکورز شامل پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب ، مناسب برای ایجاد شخم بدون برگردان ف دیسک های مقعرکنگره ای مناسب در برش و مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک و خرد نمودن کلوخه ها و همچنین غلطک دندانه دار ، به منظور خرد کردن کلوخه ، تثبیت و تسطیح نسبی خاک می باشد که عمق کار در این ماشین قابل تنظیم است


0

خاکورز حفاظتی

ساختمان خاکورز حفاظتی دیسکدار پایه فنری علاوه بر پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب ، مناسب برای ایجاد شخم بدون برگردان می باشد. دیسک های مقعر کنگره ای مناسب در برش و مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک و خرد نمودن کلوخه ها بوده و در نهایت غلطک به منظور ایجاد تثبیت و تسطیح نسبی خاک خواهد بود. این ماشین مجهز به سیستم ایمنی خودکار توسط فنر می باشد که در برخورد با موانع و سنگ اقدام به آزاد سازی پایه و رد کردن موانع می نماید


0

خاکورز ساقه سخت (ساده)

خاک ورز حفاظتی ساقه سخت(ساده) ، با قابلیت مطلوب در انجام شخم بدون برگردان و بستر سازی همزمان ، مناسب جهت بکارگیری با انواع تراکتور های مرسوم در مزارع ایران می باشد. ساختمان این نوع خاکورز شامل پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب و غلطک به منظور خرد کردن کلوخه تثبیت و تسطیح نسبی خاک می باشد.


0

خاک ورز حفاظتی مرکب

اجرای عملیات خاکورزی به روش حفاظتی با هدف مدیریت بقایای گیاهی یکی از موثرترین و موفق ترین روشهای خاکورزی در اراضی کشور طی سایان اخیر محسوب شده که علاوه بر پیشبرد مطلوب اهداف اقتصادی نظیر (مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت زمان ، کنترل ترافیک . کاهش هزینه های تولید) اهداف زراعی شامل (اصلاح ساختار خاک ، حفظ رطوبت خاک ، کنترل فرسایش آبی و بادی) بدنبال داشته است ، از اینرو خاکورزی حفاظتی مرکب (مجهز به سیستم خودکار فنی) قادر است علاوه بر تامین کلیه مزایای ذکر شده ، با انواع تراکتورهای مرسوم سازگار مطلوب تری در مقایسه با انواع نمونه های خارجی داشته باشد


0
Rizki Sadig
Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig