شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

محصولات

کلوخ خردکن و بستر ساز بذر (سیکلوتیلر)

این ماشین با گردش تیغه های عمودی عکس هم در قسمت جلویی ان کلوخ ها را خرد و به صورت دانه بندی از عمق تا سطح (بزرگ به کوچک) ایجاد نموده و خاک نسبتا نرمی را در عمق کاشت برای بذور فراهم می اورد و توسط ماله این ماشین در سطح خاک مزرعه ، تسطیح نسبی صورت می گیرد و همچنین غلطک دندانه دار ، کلوخه های سطحی را خرد و هوای خاک را تخلیه و فشردگی نسبی خاک را برای محیط بذر آماده می کند


0

رتیواتور سنسوردار

رتیواتور سنسوردار در واقع نوع تکامل یافته رتیواتور کشویی باغی می باشد که برای کارایی بهتر و انجام عملیات مبارزه با علوفه های هرز و تهویه باغها ، نهالستان ، گلخانه و ... طراحی شده است.این دستگاه مجهز به یک مجموعه هیدرولیکی با سنسور می باشد که میتواند جابجایی دستگاه را در پشت تراکتور و با توجه به وجود درختچه و درختان کنترل نماید.به طوری که اگر در حین انجام کار قسمت حساس سنسور آن با درختچه یا درختان برخورد کند.دستگاه بطور اتوماتیک جابجایی عرضی انجام داده تا به آنها آسیبی وارد نشده و عملیات خاک ورزی پیوسته ادامه یابد.بدین ترتیب می توان بدون وقفه فواصل بین درختان و بوته ها را خاکورزی نمود


0

چیزل پکر 5شاخه

فاصله روز افزون کشارزان از بکارگیری ماشینهای مرسوم در اجرای عملیات خاک ورزی به سبب بروز هزینه های اقتصادی بالا (مصرف سوخت ، استهلاک تراکتور  و نیروی انسانی) و پیامدهای ناگوار آن بر ساختار خاک (نابودی بقایای گیاهی ، تبخیر زود هنگام رطوبت خاک ، فرسایش آبی - بادی) لزوم جایگزینی ماشینهای خاک ورز مرکب با هدف مرتفع ساختن مشکلات ذکر شده را دو چندان ساخته است ، از اینرو خاک ورز چیزل پکر ضمن تامین نیازهای فوق قادر است نفوذپذیری رطوبت به اعما بستر بذر و بالا بردن عملکرد محصولاتی نظیر (سیب زمینی – چغندر قند) را بهبود ببخشد. از طرفی با استفاده از این ماشین می توان ضمن ایجاد شکاف در بستر زمینه را برای کابرد هر چه بهتر ماشین خاک ورزی ثانویه (سیکلوتیلر) مهیا ساخت.


88,000,000
Rizki Sadig
Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig