شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

خاکورز حفاظتی

ساختمان خاکورز حفاظتی دیسکدار پایه فنری علاوه بر پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب ، مناسب برای ایجاد شخم بدون برگردان می باشد. دیسک های مقعر کنگره ای مناسب در برش و مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک و خرد نمودن کلوخه ها بوده و در نهایت غلطک به منظور ایجاد تثبیت و تسطیح نسبی خاک خواهد بود. این ماشین مجهز به سیستم ایمنی خودکار توسط فنر می باشد که در برخورد با موانع و سنگ اقدام به آزاد سازی پایه و رد کردن موانع می نماید


0 ریالسبد خرید


ساختمان خاکورز حفاظتی دیسکدار پایه فنری علاوه بر پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب ، مناسب برای ایجاد شخم بدون برگردان می باشد. دیسک های مقعر کنگره ای مناسب در برش و مخلوط نمودن بقایای گیاهی با خاک و خرد نمودن کلوخه ها بوده و در نهایت غلطک به منظور ایجاد تثبیت و تسطیح نسبی خاک خواهد بود. این ماشین مجهز به سیستم ایمنی خودکار توسط فنر می باشد که در برخورد با موانع و سنگ اقدام به آزاد سازی پایه و رد کردن موانع می نماید

Rizki Sadig
Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig