شرکت ماشین برزگر همدان ورود کاربران 

مشخصات محصول

خاکورز ساقه سخت (ساده)

خاک ورز حفاظتی ساقه سخت(ساده) ، با قابلیت مطلوب در انجام شخم بدون برگردان و بستر سازی همزمان ، مناسب جهت بکارگیری با انواع تراکتور های مرسوم در مزارع ایران می باشد. ساختمان این نوع خاکورز شامل پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب و غلطک به منظور خرد کردن کلوخه تثبیت و تسطیح نسبی خاک می باشد.


0 ریالسبد خرید


خاک ورز حفاظتی ساقه سخت(ساده) ، با قابلیت مطلوب در انجام شخم بدون برگردان و بستر سازی همزمان ، مناسب جهت بکارگیری با انواع تراکتور های مرسوم در مزارع ایران می باشد. ساختمان این نوع خاکورز شامل پنجه غازی با پایه های فولادی با کیفیت مطلوب و غلطک به منظور خرد کردن کلوخه تثبیت و تسطیح نسبی خاک می باشد.

Rizki Sadig
Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig Rizki Sadig